Πρόγραμμα DAPPS

Τίτλος: «Διαδίκτυο – Αποτελεί ή όχι νομικά κατοχυρωμένο μέσο, που αποσκοπεί στη βελτίωση των δυνατοτήτων των ΜΜΕ να λειτουργούν ως εργαλείο εκπαίδευσης για νέους και ενήλικες»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην προστασία και στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και γενικότερα των νέων, όταν αυτά διακινούνται ή εμφανίζονται στο Internet. Τα προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους, είναι πολύτιμο αγαθό στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία και προϋποθέτει διαδικτυακές δεξιότητες. Η καλύτερη προστασία για τα παιδιά και τους νέους είναι η ενδοοικογενειακή καλή σχέση, η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν το διαδικτυακό περιεχόμενο και τους τρόπους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την αξιολόγηση των διακινούμενων μέσω του διαδικτύου, πληροφοριών.

Επομένως οι γονείς χρειάζονται κατάρτιση, πληροφόρηση και δυνατότητες εκπαίδευσης τους, ώστε να είναι σε θέση να διασφαλίσουν προστασία στη διακίνηση προσωπικών δεδομένων και να προστατέψουν τα παιδιά τους. Με το πρόγραμμα DAPPS οι οργανισμοί που συμμετέχουν σ’ αυτό θα συνεισφέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την διαδικτυακή εφαρμογή «datAPP.eu». Η εφαρμογή αυτή θα παρουσιάζει πληροφορίες που αφορούν θέματα όπως, ο νόμος για τη κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, η τεχνική ασφάλεια που παρέχει το διαδίκτυο καθώς και η ασφάλεια του περιεχομένου, η διαφήμιση μέσω διαδικτύου, η παρενόχληση μέσω του διαδικτύου κλπ. Η παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων θα γίνει με τη μορφή διαδραστικών παιχνιδιών και εκπαιδευτικών ενοτήτων.

Στους γονείς θα δοθούν πληροφορίες που αφορούν:

  1. Τη διάδοση των πληροφοριών και το σχετικό προστατευτικό δίκαιο
  2. Αξιολόγηση της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης μέσω εξωτερικού κωδικού πρόσβασης που ελέγχει την αξιοπιστία τους.
  3. Παροχή στους χρήστες ενός «reporter tool» με το οποίο θα μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα όποτε είναι αναγκαίο, με έναν υπεύθυνο με τις αρχές τις προστασίας των δεδομένων.
  4. Επιτρέπει στους χρήστες (γονείς) να αναρτήσουν στο διαδίκτυο έγγραφα, φωτογραφίες και Videos και να τα δημοσιοποιήσουν. Αυτή η δυνατότητα αποδυναμώνει τις φήμες που ισχυρίζονται ότι οι γονείς παραβιάζουν τη διακίνηση προσωπικών στοιχείων. Στόχος είναι μόνο να μάθουν οι γονείς και τα παιδιά τους με ποιο τρόπο θα πλοηγηθούν με ασφάλεια στο χώρο της διακίνησης προσωπικών στοιχείων και δεδομένων. Επίσης θα μάθουν με ποιο τρόπο θα έρθουν σε επαφή με αρμόδιους φορείς προκειμένου να καταγγείλουν περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

συντονιστής του έργου: Recht in Europa e.V.