Μαθαίνοντας μαζί / Η εκπαιδευτική εφαρμογή

Η εκπαιδευτική εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα σε γονείς με τα παιδιά τους και σε νέους, να πάρουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Να μάθουν για τους κανόνες που τους προσφέρουν ασφάλεια και μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους.

Desktop-PC-εκδοχή

Η εκπαιδευτική εφαρμογή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο ανάπτυξης!

QR-Code / Download Android:

QR-Code / Download iOS:

Μπορείτε να διαβάσετε κωδικούς QR (Κωδικός Γρήγορης Απόκρισης – Quick Response Code) φορτώνοντας στο κινητό σας μία εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR. Ο κωδικός QR θέτει σε λειτουργία την εφαρμογή για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας μεταφορτώνεται στη συσκευή σας η εφαρμογή ανάγνωσης κωδικών QR. Εάν χρειαστείτε βοήθεια θα πρέπει να την αναζητήσετε σε ειδικούς τεχνικούς.