Мобилно приложение на тема „Защита на личните данни“

Проект „Интернет – пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици“

Защитата на личните данни и безопасността на децата и младите хора са в центъра на това стратегическо партньорство. Личното пространство е достижение в нашето демократично общество, което предполага наличието на онлайн компетентност у родителите. Най-добрата „закрила“ за децата е отношението в семейството, съчетано с разговорите за съдържанието в Интернет и за защитата на данните, както и с критична оценка на това, което намираме в мрежата.

Затова родителите се нуждаят от информация и обучителни материали, които да ги подпомогнат по темата за защитата и сигурността на личните данни, и така да могат да допринесат за безопасността на своите деца.

С проекта си „Интернет – пространство (не)свободно от закона“ консорциумът около немската организация „Правото в Европа“ („Recht in Europa“ e.V.) иска да предложи на европейско ниво тази възможност: мобилното приложение „datAPP.eu“ (уеб базирано мобилно приложение по темата за защита на данните).

Инструментариумът съдържа важна информация по въпросите, свързани с авторското право, техническата сигурност и сигурността на съдържанието, с рекламата, кибертормоза и др. подобни, представени като интерактивни игри и обучителни модули.

Освен това информира ползвателите (родителите) за правото на информация, което имат. Включен е и генератор на пароли, за да могат да преценяват сигурността на паролите, както и да създават сигурни такива.

Мобилното приложение предлага и инструмент, с който потребителите да могат да се свържат директно с институции или експерти по сигурността на данните. То дава възможност на родителите да качват и изпращат документи, снимки и клипове, което ще допринесе значително за преодоляване на евентуалните задръжки при съобщаването за нарушения при ползването на данните. Целта е родителите и техните деца да могат да се придвижват свободно в мрежата и всички участници в процеса да бъдат запознати, доколкото е възможно, с темите за защитата и сигурността на данните.

От координатора на проекта: Recht in Europa e.V. („Правото в Европа“)