Project privacy app

DatAPP – naar een App ter bevordering van de gegevensbescherming en de privacy.

Opvoeden, onderwijzen en leren via DatAPP, een applicatie ter verbetering van de mediacompetenties bij ouders, in het volwassenenonderwijs en in de schoolse opleiding van jongeren en kinderen.

De privacy en gegevensbescherming van kinderen en jongeren zijn de beide elementen waarop dit strategisch partnerschap zich wil focussen. Privacy is in onze democratie één van de hoogste waarden en dat vraagt in deze tijd een online competentie van alle ouders…

De beste bescherming genieten die kinderen en jongeren die in hun familie te horen krijgen dat ze voorzichtig moeten omgaan met sociale media en over de bescherming van data en de waardering van de persoonlijke levenssfeer. Ouders, grootouders en voogden hebben hierin een belangrijke rol te vervullen. Het ligt dan ook voor de hand dat ouders geïnformeerd moeten zijn, online competenties moeten hebben en/of een leeraanbod moeten kunnen verkrijgen dat hen informeert over het thema gegevensbescherming en –veiligheid en hen helpt bij de beveiliging van hun kinderen.

Met het project “Het Internet – (g)een rechteloze ruimte” wil een consortium van hierin onderlegde opleidingen en verenigingen uit acht Europese lidstaten onder leiding van de Duitse vereniging “Recht in Europa” daartoe een Europa-brede tool aanbieden.

Met name wil zij een DatAPP ontwikkelen, een online webgebaseerde beschermings-App. Daarin zullen de gebruikers belangrijke informatie verkrijgen over de thema’s copyright en auteursrecht, technische en inhoudelijke veiligheid, reclame en werving via het internet, cybermobbing en cybercriminaliteit, ….enz. De informatie zal worden aangeboden in de vorm van actieve spellen en leermodules.

Bovendien zal deze DatAPP de gebruikers ervan (ouders, grootouders, opvoeders)

  • op de hoogte brengen van hun  recht op juiste informatie
  • hen offline een paswoordcontrole aanbieden waardoor ze zelf de veiligheid van paswoorden kunnen beoordelen.
  • een “Reporter”-tool ter beschikking stellen waarmee de gebruiker onmiddellijk en rechtstreeks contact kan opnemen met overheden en/of diensten die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van gegevensbeveiliging.
  • de mogelijkheid bieden ook om documenten, zoals foto’s en video’s, op te laden en te verzenden.. Deze functie zal sterk bijdragen tot het minimaliseren van een mogelijke drempel voor de rapportage van gegevensovertredingen.

Doel is dat ouders en hun kinderen en tieners zich veiliger op het NET kunnen bewegen en dat alle betrokkenen zoveel mogelijk geïnformeerd geraken op het gebied van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

Projectcoördinator: Recht in Europa e.V.