Veri Koruma-Uygulama Projesi

İnternet-Yasal Boşluk Mu Değil Mi? Veri Koruma Uygulaması (APP) Aracılığıyla Yetişkin-Genç ve Okul Eğitimi Alanında Medya Okuryazarlığını Geliştirmek için Öğretim ve Öğrenme.

Bu stratejik ortaklığın ana hedefi çocuklar ile gençlerin verilerinin korunması ve güvenliğidir. Özel yaşantının gizliliği, ailelerin çevrimiçi becerilerini öngören demokrasimizin vazgeçilmez unsurudur. Çocukları daha iyi "Koruma” yöntemi ise aile içi ilişkilerinde medya içeriği, veri koruma ve veri değerlendirilmesinin paylaşılması ile mümkündür.

Bu nedenle ailelerin, çocuklarını koruyabilmeleri için veri koruma ve güvenliği konusunda bilgiye ve önerilere ihtiyaçları vardır.

"İnternet yasal boşluk mu, değil mi?" ile Recht in Europa e.V konsorsiyumu böyle avupayi bir olanak sunmaktadır: "datAPP.eu" (Veri Koruma-Uygulama-Web Tabanlı)

İçinde önemli bilgiler içeren telif hakkı, teknik güvenlik, içeriksel güvenlik, reklam, sanal tacizi vs. gibi konuları etkileşimli oyunlar ve öğrenme modüleri şeklinde bulunmaktadır.

Aynı zamanda güvenli şifre oluşturabilme ve buna karar verebilmek için kullanıcılara (ailelere) sahip oldukları bilgi edinme hakkı ve bir şifre üreteci ile ilgili bilgi vermektedir.

Uygulama, kullanıcıların direkt resmi makamlara ya da veri koruma görevlilerine bağlanabilecekleri bir "Raportör-Aracı "sunmakta ve kullanıcılara / ailelere fotoğraf ve video gibi belgelerini indirme ve gönderme olanağını sunmaktadır. Bu özellik ile veri koruma ihlallerinde başvuru çekingenliğini ortadan kaldırmada ciddi katkılar sağlamaktadır. Hedef ise ailelerin ve çocuklarının ayrıca gençlerin ağda güvenli bir şekilde dolaşabilmeleri, mümkün olduğu kadar çok veri koruma ve veri güvenliği konuları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

Proje Koordinatörü: Recht in Europa e.V.