Пароли

Когато говорим за сигурно ползване на компютри или смартфони, достъпът до тях е от особено значение. Специално внимание трябва да се обърне на създаването на паролите. Те са ни необходими например при регисрацията в социалните мрежи, за ползването на имейл адрес, при онлайн игри и изобщо при повечето доставчици на различни услуги в Интелнет. Трябват ни и за заключване на компютъра и на смартфона.

Още по-важно е обаче на никого да не казвате паролата си. Дори и на най-добрия си приятел или най-добрата си приятелка не бива. И с тях бихме могли да се скараме и тогава всичките ни профили ще са изложени на риск.

Какво може да Ви се случи, ако някой използва паролата Ви?

 • Може да пазарува от Ваше име в някой онлайн магазин – трябва да платите Вие, без да получите стоката.
 • Може да прави публикации в социалните мрежи от Ваше име – все едно какви.
 • Може да нарежда плащания от Вашата сметка – тоест с Вашите пари.
 • Може да разпраща съобщения до приятелите Ви от Ваше име.
 • Може да има достъп до облачните услуги, които ползвате, т.е. да има достъп например до снимките, които съхранявате там

Как се създава добра и сигурна парола?

 • Трябва да съдържа най-малко 8 знака – колкото е по-дълга, толкова по-добре. (Практически указания ще намерите малко по-долу.)
 • Трябва да включва главни букви, малки букви и специфични знаци.
 • Никога не използвайте лични данни или интереси в паролата. Тоест никога не използвайте името си, рождената си дата, адреса, любимия си филм, любимата си книга …
 • Думи, влизащи в състава на речниците, не са подходящи като пароли. Те много бързо могат да бъдат "хакнати".
 • Помислете, коя информация за Вас е известна на по-широк кръг от хора и не я използвайте в паролите си. Например името на домашното Ви животно, любимата Ви група, любимата храна …
 • Добрата парола се създава с помощта на съкращения. Изберете някоя фраза или стих и използвайте за паролата първата буква от всяка дума.
 • Използвайте винаги различни пароли за различните акаунти (регистрации).

Примери за създаването на добра, сигурна парола:

 • Изберете си изречение или стих, които обичате
  "С тебе ни събра случайността, А можеше нима да се разминем?" Д. Дамянов
  Вземете началните букви и добавете специфични знаци, включете главни букви:
  Вашата сигурна парола е например: ?Stnss_Amndsr

или:

 • Изберете някакъв девиз, който Ви напомня за нещо.
  "Радостта променя мен, теб и целия свят!"
  Вашата парола може да е: RpM+Т+cSv

или:

 • Изберете си едно изречение, което Ви харесва.
  "Истинската цена на любовта е любов."
  Вашата парола е: 1IcnLeL!

Как да защитите паролата си?

 • Не казвайте паролата си на никого.
 • Не използвайте чужди устройства (смартфони, лаптоп и т.н.), за да влизате в профилите си. Ако все пак Ви се наложи, внимавайте паролите да не бъдат запомнени на тези устройства.
 • Научете се да сменяте паролите си през определен период от време.
 • Никога не ги записвайте на листче, за да го залепите на компютъра си!
 • Винаги натискайте бутона "изход", за да излезете от профилите си, след като приключите с ползването на компютъра или на съответните програми.
 • Внимавайте никой да не Ви наблюдава, докато пишете паролата си.

Какво трябва да направите, ако Ви откраднат паролата или пък устройството, в което имате записани паролите си?

 • Незабавно сменете всичките си пароли.
 • Информирайте важните сайтове, напр. банки и др. подобни, че паролата Ви е била открадната.
 • В случай че вече нямате достъп до акаунта (профила) си, информирайте приятелите си, че ако получават известия от този профил, то те не са от Вас.