Paswoorden

Toegangsgegevens en –codes zijn zeer belangrijk voor een veilig gebruik van je computer of smartphone. Je moet dus veel aandacht besteden aan het creëren en samenstellen van je eigen paswoorden. Paswoorden worden o.m. gebruikt om je aan te melden op sociale media, voor een e-mailadres, bij spelletjes en heb je nodig bij de meeste aanbieders van allerlei diensten op het internet. En een goed paswoord is ook onontbeerlijk voor het afschermen en vergrendelen van je computer en je smartphone.

Nog belangrijker is het om je paswoord aan niemand te verklappen, zelfs niet aan je beste vriend of je beste vriendin. Het is mogelijk dat je ooit met hen in ruzie geraakt en dan zijn al onze profielen bedreigd.

Wat kan er gebeuren als iemand mijn paswoord gebruikt?

 • Er kunnen op jouw naam online aankopen gedaan worden, je bent dan verplicht te betalen ook al ontvang je niets van de aangekochte waren.
 • Op sociale netwerken kan er in mijn naam eender wat gepost worden.
 • Betalingen kunnen via mijn bankrekening, dus met mijn geld, uitgevoerd worden.
 • Er kunnen berichten aan mijn vrienden in mijn naam verzonden worden.
 • Men kan zelfs toegang krijgen tot mijn cloud-diensten, en  bijv. tot mijn daar opgeslagen foto’s.

Hoe maak je een goed en veilig paswoord?

 • Het moet minstens uit 8 tekens bestaan – hoe langer hoe beter: tips ervoor vind je hier onder.
 • Hoofdletters, kleine letters, leestekens en / of bijzondere tekens moeten erin zijn opgenomen.
 • Gebruik nooit persoonlijke gegevens of interesses in een paswoord. Dus nooit je naam, geboortedatum, adres, noch je lievelingsfilm of lievelingsboek….
 • Woorden die men in een woordenboek kan vinden zijn niet geschikt als paswoord, ze kunnen snel gekraakt worden
 • Denk erover na welke gegevens van en over jou bekend zijn in je vrienden- en kennissenkring en vermijd deze dingen als paswoord.
 • Bijv. de naam van je huisdier, je lievelingsgroep, je lievelingseten….
 • Een goed paswoord maakt men aan de hand van afkortingen. Kies bijv. een regel of een rijm en gebruik ervan de eerste letter van elk van de woorden.
 • Gebruik altijd verschillende paswoorden voor je verschillende accounts.

Enkele voorbeelden om een goed en veilig paswoord te vormen:

 • Zoek een zin of een gedicht dat je mooi vindt.
  Neem de eerste letters van elk woord en voeg er leestekens aan toe.
  Bijv. 'To be or not to be' vormt dan een veilig paswoord op deze wijze: "TbO,N!2b!"
 • Neem een zin of een uitspraak, die je aan iets doen denken.
  Bijv. "Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen!"
  Je paswoord kan dan worden: 1lzDiaeTzB! of
 • Gebruik een persoonlijke zin die je een goed gevoel geeft
  Bijv. “Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.”
  Je paswoord : !EigwnG,gidW°

Hoe beveilig je je paswoord

 • Verklap je paswoord nooit, aan niemand.
 • Log niet in op een vreemd apparaat (smartphones, laptops, enz.) met je eigen accounts.
 • In geval je dat toch doet, zorg er dan voor dat je paswoorden daarop niet gesaved worden.
 • Probeer je paswoorden na enige tijd te vervangen of aan te passen.
 • Nooit een post-it met je paswoorden erop aan je computer kleven!
 • Altijd na gebruik van je computer uitloggen uit al je accounts en programma's!
 • Kijk goed of er niemand meekijkt als je je paswoord invoert.

Wat moet je doen als je paswoord of het apparaat waarop je bewaarde paswoorden staan, gestolen worden?

 • Vervang onmiddellijk alle paswoorden.
 • Meld aan belangrijke contacten (bijv. banken e.a.) dat je paswoord werd gestolen.
 • Als je geen toegang meer hebt tot je eigen account, licht dan je vrienden erover in dat de berichten die van die afzender komen, niet meer van jou zijn.