DAPPS Projesi İhtiyaç Analiz Özeti

RECHT in Europa e.V. datAPP projesi gereksinimlerin özet analizi

Bu analiz yedi ortak ülkeden elde edilen verilerden faydalanılarak yapılmıştır. Analiz, veri güvenliği ile verilerin korunması arasındaki bağı, tüm yönleri ve ilintili gereksinimleri ile birlikte ele alan geniş kapsamlı bilgi içermektedir. Bu analizin dayanak noktası, EVAYS tarafından ana-babalar, büyük ana-babalar ve 0 ila 18 yaş arası çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten pedagoglarla yapılan bir online ankettir (n.878). Anket, medyaya erişim, elimizdeki bilgi, problemlerin farkındalığı ve bu sorunlarla ilgili daha fazla bilgi ve destek gibi konuları kapsayan açık ve samimi sorular içermektedir.

Anket sonuçlarının nitel ve betimleyici analizi bize çocukların %70’inden daha fazlasının akıllı telefonlara ve /veya kişisel bilgisayarlara, %50’sinin de tabletlere erişebildiğini gösteriyor. Analiz sonuçları aynı zamanda bu çocukların veri güvenliği, verilerin korunması ve bunlarla ilintili sorunlar konusunda bilgi eksikliklerinin bulunduğunu ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını da ortaya koyuyor.

Analiz bize ayrıca şöyle bir tablo da sunuyor:
Tüm ortak ülkelerdeki katılımcılar, veri güvenliği ve verilerin korunması ile ilgili sorunlarla karşılaştıklarını, bundan ötürü katılımcıların %85’nin kişisel bilgilerin korunması hususunda şüpheleri olduğunu belirtiyor. Kişisel bilgilerin korunması ile ilgili özellikle Alman katılımcılar daha çok kaygı duyarken (%97) Belçika’dan katılanlar için bu oran düşük görünmektedir (%76).

Ankete katılan kişilerin %88’i veri güvenliği sözleşmesinin ne olduğunu bildiklerini ama içeriğini okumadıklarını söylüyorlar. Çoğu katılımcı veri güvenliği sözleşmesini sadece online bankacılık işlemi yaparken okuduklarını ifade ediyor. Ama bunu yaparken de bulut hizmetlerinden yararlanmıyorlar. Çoğu katılımcı şirketlerin uhdesindeki bu kişisel verilere ne olduğunu bilmediklerini, aynı zamanda şirketlerin bu bilgileri hangi ülkelerle paylaştıkları konusunda bilgi sahibi olmadıklarını ifade ediyor. Bundan dolayı katılımcıların 2/3’nün, bu gibi durumlar için destek ve bilgiye yoğun bir talebi var. Katılımcılar bu şirketleri ve siber suçları potansiyeli yüksek bir risk faktörü olarak görüyor.

Ankete katılanların %50’sine göre, kişisel bilgilerle ilgili güvenlik önlemleri yeterli değildir. Kişisel bilgilere kolayca erişim yüzünden sağlık sigorta primlerinin giderek artması ya da kişisel bilgilerin sinsice çalınması riski ile ilgili şüpheler oldukça yüksektir.

Tüm üye ülkelerdeki katılımcıların %34 ile %67’si güvenlikle ilgili tüm konularda desteğe ve detaylı bilgiye ihtiyaç duyduklarını söylemektedirler. Her katılımcının anketteki konu başlıklarından en az biriyle ilgili bir rahatsızlığı bulunmaktadır. Anketteki sorular şifrelerin nasıl oluşturulacağı, kişisel bilgilerin nasıl değerlendirileceği, şirketlerin, kamu yetkililerinin ve tüzel kişilerin bu verileri nasıl kullanacakları konularından, şirketlerin ve diğerlerinin uhdesindeki bu verileri paylaştıkları farklı ülkelerde, veri güvenliğini nasıl sağlayacakları konularına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Bu sonuçlara dayanarak, ana-babaların, büyük ana-babaların ve pedagogların gerçeklerin aydınlatılması, şeffaf hale getirilmesi ve internetteki kişisel bilgilerin korunması ve güvenliği ile ilgili net bilgi sahibi olma yönünde yoğun bir talepleri olduğu varsayılabilir.

Joachim Maack

PDF sunum ihtiyac analizi